This project has been funded with support from the European Commission. This com- munication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Értékelés

A kiinduló hipotézis, amely szerint a művészet segíti a kultúraközi alkalmazkodást, egyszerre vonzó és hihető; mindazonáltal a mai napig kevés empirikus bizonyítékot gyűjtöttek a hipotézis alátámasztására. Ez bizonyára sem a művészeti intervenciókkal foglalkozó specialisták, sem a bevándorlók támogatására szakosodott trénerek számára nem okoz meglepetést: széles körben elismerik, hogy mind a művészeti intervenciók értékelése, mind a migráns célcsoporttal végzett munka értékelése komoly nehézségeket vet fel, nem is beszélve a migránsok körében végzett  művészeti intervenciók értékelésének nehézségeiről. 

Íme néhány a nehézségek közül:  
a)  A művészeti intervenciók fő célja nem olyan konkrét készségek fejlesztése, amelyeket egy objektív összehasonlító mércével összevetve lehetne értékelni; ehelyett a jóllét és az alkalmazkodás indikátorai, amelyek csak hosszabb időtávon érhetők tetten.  Az összehangolt munkavégzés érdekében összeállítottunk egy indikátor-listát, amelynek elkészítéséhez a kultúraközi alkalmazkodás szakirodalmát is áttekintettük. 

 
b) Amikor az országba rövid idővel ezelőtt érkezett bevándorlókkal foglalkozunk, akkor jellemzően multikulturális csoportokkal dolgozunk együtt, akik esetében nem állnak a rendelkezésünkre megalapozott és kipróbált pszichológiai értékelő skálák és eszközök.   Az önértékelés, az önkifejezés, az érzelmi szókincs kultúrák közti eltérései torzításhoz vezethetnek eszközeink alkalmazása során.   Nyelvi nehézségek is felmerülhetnek csakúgy, mint a megfelelő írni-olvasni tudás hiánya.    
A felsorolt nehézségek ellenére a projekt kialakítása során azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy a művészeti képzési mintaworkshopok mellett az értékelésükre szolgáló módszertant is dolgozzuk ki. 
A várható nehézségekre válaszul egy sokrétű, számos szabadon választható opcióval kiegészített értékelő eszközkészletet alkalmaztunk.   A mintaworkshopokkal párhuzamosan magukat az értékelő módszereket is értékelésnek vetettük alá: voltak köztük olyanok, amelyek alkalmazása áthidalhatatlan nehézségekbe ütközött, míg mások gördülékenyen működtek.   
 
Az alábbiakban bemutatjuk a tervezett értékelési módszertan négy rétegét.   Ezekkel az eszközökkel kezdtük el a munkát.   A mintaworkshopok végén lehetőségünk lesz az értékelő eszközök továbbfejlesztésére, illetve arra, hogy megfogalmazzuk a működésükkel kapcsolatban szerzett tapasztalatokat.    
1/ A foglalkozások hatásának értékelése

A) Kvantitatív megközelítés: előzetes és követő tesztek 
B) Kvalitatív megközelítés: önállóan választott módszertanon alapuló esettanulmányok 
2/ Vizuális - multimédia dokumentáció a workshopokról 
3/ A résztvevők/művészek/facilitátorok kézzel írott, szubjektív reflexiói 
4/ Értékelés a facilitátor csapattal 

Az értékelési módszerek teljes listája innen letölthető: